Επιτυχημένεςεπαγγελματικές λύσεις

Οι Πελάτες μας

Το πελατολόγιο της ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ περιλαμβάνει από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον φαρμακευτικό χώρο, στις οποίες προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες .